wwwwww.sjorr.nowww.sjorr.no ©2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Bløgging!

Bløgging e et nytt uttrøkk i IT terminologien. Det har ikkje (som mange trur) nåkka me fesk å gjør, men e rett å slett en førrkortelse av Web Løgn

Onkel Toms reisebløgg

Ski Doo hets

 

Vess dåkker treng å gå heilt inn hit førr å finn en epostadresse dåkker kan nå oss på så syns æ at dåkker like godt kan la vær. (Red anm)