www.sjorr.no ©2007                                                                                         Terms of sjorr 

Sjorr.no

 

Nu e den alså direkte kommen, sia du knapt nok veit at du har venta på..

 

Her inne kommer det mykkje sjorr, nåkka jårr å en god del hets.

Det e sterkt anbefalt at du les Terms of sjorr før du går videre inn

i materien, da dettan kan vær hard kost (kost som i mat å ikkje

kost som i piasava) førr sarte sjele.. 

Du kan åsså få en epostadresse@sjorr.no vess du spør pent.

 Finn du en stili adresse som du har løst på, så ska du bære

send mæ en mail me ekte navn, å ønska navn.

master@sjorr.no

 HTML Counter

Starta Lørdag 29. sept kl 2020
Hit Counters