Terms of Use
 
 
I å me at du e så steike dum å gå inn på dennan sia førr å les Terms of Use så har du
førplekta dæ te å godta alt som finnes inne på sjorr.no. Eventuelle klaga du måtte ha
kan du send te kongen@danmark.dk eller nåkka. Vi bryr oss ikkje!
 
I hennhold te åndssvaklovens §33 e det steike førbudt å kopier nån ting som helst
fra dennan sia. Overtredelsa vil medfør at du bi servert en middag beståanes av
biff tortur, me ketchup å sennepsgass te hovedrett, å piska fløte å ris te dessert.
I særdeles grove tilfella eller gjentatte overtredelsa kjæm han Strektrond heim te dæ
å spælla bass mens han søng så høgt han kan på låta han slettest ikkje kan. Å vess du
ikkje gjer dæ etter det, så har du vunne et livstidsabonement på rom hos NPS i Bodø!